Tryggt och trivsamt

Bengt Norell är biträdande rektor på skolan och han möter oss i entrén. Till vänster ligger ett fritids med generösa lekytor, till höger en matsal med rum för både kök, sittningar och fritidsaktiviteter. Vi går in i matsalen och Bengt berättar om bakgrunden till projektet. Tidigare fanns här en mindre skolbyggnad från 70-talet. När barnen blev fler förstärktes skolan med paviljonger, men tillslut gick det inte längre – barnen behövde mer och bättre plats.

Det bästa alternativet var att riva och bygga nytt. Gånghesterskolan såg en möjlighet att skapa en inkluderande och trygg miljö för alla. De startade en egen förprojektering och Bengt blev projektledare i en grupp bestående av ledning, lärare, fritidspedagoger, elever, kökspersonal och lokalvårdare. En grupp av olika, men lika viktiga, perspektiv på hur skolmiljön kan utvecklas.

Gånghesterskolan har haft bänkar och stolar från Tranås Skolmöbler sedan 70-talet. Det kändes självklart att det skulle bli så även i den nya skolan, i upphandlingen sökte vi just skolbänk 129 eller bänk av motsvarande kvalitet. ” – Bengt Norell, biträdande rektor

Vi vandrar vidare. Väggarna är vita och färger som dalablå, lindblomsgrön och roströd återkommer i flera detaljer. Vi går genom vida korridorer och tittar ut på skolgården genom ett av skolans breda kapprum. Ytan är generös, miljön är förutsägbar. Bengt berättar att ” eleverna inte ska behöva stöta in i varandra i onödan eller oroa sig över vad som händer runt hörnet, varken i kapp- rummet eller längre fram i korridoren”.

Klassrummen för de yngre eleverna är rektangulära, bredare än vad de är djupa, vilket gör att läraren kommer närmare eleverna. Ett berg sluttar precis utanför fönstret och snuddar nästan fasaden vid marknivån. Klassrummen har separata grupprum och vid tavlan finns sockellådor för att alla ska nå upp.

Vi går upp en våning, följer korridoren som leder till lärmiljöer för skolans äldre elever och stannar till vid ett uppehållstorg: en bänk slingrar sig likt en orm i mitten av rummet och runda bord omringas av amöbaformade sittplatser. Bengt gillar de mjuka organiska formerna och han berättar att en konstnär snart ska förgylla den ena väggen för att ge rummet ännu mer liv. Klassrummen här är också grunda, men de är större och har höj- och sänkbara bänkar.

Gånghesterskolan är öppen och utformad för att eleverna ska bemötas på bästa sätt. I byggandet av den nya skolan har tryggheten varit bland det viktigaste. Efter en rundtur med Bengt, förstår man att det finns ett trygghetstänk bakom nästan varje detalj.